cho 250 ml dung dịch X gồm Na2CO3 và NaHCO3 phản ứng với dung dịch H2SO4 dư thu được 2,24 lit CO2(dktc) . Cho 500 ml dung dịch X phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 15,76g kết tủa.Nồng độ mol/l của NaHCO3 trong X là :  

A.

A: 0,08M

B.

B: 0,16M

C.

C: 0,40M

D.

D: 0,24M

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong 500 ml X : nNa2CO3 = nBaCO3 = 0,08 mol

=> Trong 250 ml X có 0,04 mol Na2CO3

=> nCO2 = nNaHCO3 + nNa2CO3 => nNaHCO3 = 0,06 mol => CM ( NaHCO3) = 0,24M    

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.