Cho 5 hàm số sau: img1img2 Số hàm số lẻ là:                                                 

A.

A. 4        

B.

B. 2        

C.

C. 3        

D.

D. 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

HD: Thay img1 bằng img2 thì ta có: img3 (hàm chẵn) img4  img5(hàm lẻ) img6 ( Không phải hàm chẵn hàm lẻ).  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.