Cho 6,6 gam một anđehit đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng, lượng Ag sinh ra cho tác dụng với HNO3 loãng thu được 2,24 lít NO (duy nhất ở đktc). Công thức cấu tạo của X là :

A.

CH3CHO.

B.

HCHO

C.

C2H5CHO

D.

CH2=CHCHO

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có :

     Nếu anđehit là HCHO thì (loại).

     Vậy anđehit có dạng là RCHO, ta có :

R là CH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.