Cho biểu đồ: Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây: img1 

A.

 Quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005-2015

B.

 Tốc độ tăng trưởng diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005-2015

C.

 Tình hình trồng cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005-2015

D.

 Chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005-2015

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu của đối tượng trong thời gian từ 4 năm tr. => Biểu đồ đề bài cho thể hiện sựu chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta, giai đoạn 2005 – 2015.

Vậy đáp án là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.