Cho đa giác đều có img1 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên img2 đỉnh của đa giác đều, xác suất để img3 đỉnh được chọn là img4 đỉnh của một tam giác vuông không cân là           

A.

img1   

B.

img1   

C.

img1   

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 ●         Số tam giác vuông là img2 ●         Số tam giác vuông cân: Cứ mỗi cách chọn img3 đường kính là có img4 tam giác cân (img5 điểm tạo nên tam giác cân là giao điểm của đường thẳng qua tâm vuông góc với đường kính đã chọn với đường tròn). Do đó có img6 tam giác vuông cân.   Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...