Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của điện áp trên hai đầu tụ điện bằng:

A.

UCmax = .

B.

UCmax = .

C.

UCmax = .

D.

UCmax = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

UCmax = .

 

Điện áp trên hai đầu tụ điện được xác định:

UCZC = ZC =

Xét y = = (R2 + )()2 – 2ZL + 1

Ta thấy hàm số y phụ thuộc vào biến là một parabol có phần lõm hướng lên trên.

Hàm số y có giá trị cực tiểu ứng với toạ độ đỉnh: =

ZC = . Giá trị cực tiểu của y được xác định:

ymin =

Khi y đạt giá trị cực tiểu thì UL đạt giá trị cực đại:

UCmax = .

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...