Cho hai con lắc lò xo: con lắc 1 gồm vật m và là xo có độ cứng k, con lắc 2 gồm vật 2m và lò xo có độ cứng k. Hai con lắc dao động với cùng cơ năng E thì tỉ số vận tốc cực đại  của hai con lắc là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Cơ năng của hai con lắc là: E1

Theo bài E= E2 = E     = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.