Cho hàm số img1 có nguyên hàm là img2img3. Giả sử img4. Chọn phát biểu đúng:

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 img2 . Mà img3 . Do đó img4

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...