Cho hàm số img1img2img3. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?                                 

A.

Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.  

B.

Đồ thị hàm số đã cho chỉ có đúng hai tiệm cận đứng.  

C.

Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là img1img2  

D.

Đường thẳng img1img2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhận xét : Đây là dạng bài toán dựa vao những dữ kiện có sẵn để đưa ra đáp án (→ những gì đề bài không cho ta không thể khẳng định nó đúng hay sai) Lời giải : Chú ý : +ta cần nhớ rằng chỉ cần 1 trong 2 điều kiện là img1img2 thì x=a là tiệm cận đứng Tương tự tiệm cận ngang   Như vậy với dữ kiện đã cho thì Đường thẳng img3img4 là tiệm cận đứng của đồ thị Ta không thể khẳng định hàm số chỉ có 2 tiệm cận đơn giản vì có thẻ đây chỉ là 2 trong số tiệm cân đứng Đáp án D Bình luận : cần nhớ “chú ý” trong lời giải Chỉ có thể kết luận những gì đề bài cho hoặc → từ đề bài.

Vậy đáp án đúng là D.     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...