Cho hàm số img1 có đồ thị như hình vẽ img2  Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 

Dựa vào đồ thị và đáp án ta thấy ·       Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ img1 img2  ·       Đồ thị hàm số có ba cực trị, suy ra PT img3có ba nghiệm phân biệt, suy ra img4

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.