Cho hàm số img1 Giá trị img2để đồ thị của hàm số img3cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ img4 sao cho biểu thức img5 đạt giá trị nhỏ nhất.

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (1) và trục hoành là nghiệm phương trình img1  Để đồ thị hàm số img2cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt thì phương trình (*) phải có hai nghiệm phân biệt img3 Gọi img4 là nghiệm của phương trình (*). Theo Viét ta có img5  Ta có img6 Theo bất đẳng thức Côsi ta có img7 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi img8 Do img9phân biệt nên ta có img10  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.