Cho hàm số img1. Gọi img2 là điểm bất kì trên img3. Tiếp tuyến của img4 tại img5 cắt các đường tiệm cận img6 tại img7 và img8. Gọi img9 là giao điểm của các đường tiệm cận. Tam giác img10 có diện tích là:

A.4
B.12
C.2
D.6
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích: Đồ thị hàm số img1 có tiệm cận đứng là img2 , tiệm cận ngang là img3 . Ta có img4 . Do img5 nên tọa độ img6 . Phương trình tiếp tuyến tại img7 có hệ số góc là img8 . Phương trình tiếp tuyến tại img9 là img10 . Giả sử img11 và img12 . Ta có img13 và img14 . img15. Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.