Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Xác định số điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$.

A.

3

B.

6

C.

2

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Hàm số có hai điểm cực tiểu là $x_1=-1$ và $x_2=1$.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...