Cho hàm img1img2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị img3 sao cho tiếp tuyến đó song song với đường thẳng img4.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A.

Gọi img1 là tiếp điểm của đồ thị hàm số img2 và tiếp tuyến. Khi đó img3 là hệ số góc của tiếp tuyến. Đường thẳng img4 có hệ số góc img5.

Mà tiếp tuyến song song với đường thẳng img6 nên img7  img8img9img10img11.

Suy ra img12; img13.

Tiếp tuyến tại img14 là: img15 (Loại vì trùng đường thẳng img16).

Tiếp tuyến tại img17 là: img18.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...