Cho hình chóp lục giác đều S.ABCDEF có cạnh bên bằng 2a và tạo với đáy một góc img1. Thể tích của hình nón ngoại tiếp hình chóp là ?  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

     img1      Bán kính đáy của khối nón là img2  (Do tam giiacs HDE đều). Chiều cao của hình nón img3  Vậy thể tích khối nón là: img4         

 

Đáp án B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.