Cho hình hộpimg1  có cạnh AB a và diện tích tứ giác img2 làimg3. Mặt phẳng img4 tạo với mặt phẳng đáy góc 60img5, khoảng cách giữa hai đường thẳng AAimg6  và CD bằngimg7 . Tính thể tích V của khối hộp đã cho, biết hình chiếu của A' thuộc miền giữa hai đường thẳng AB và CD, đồng thời khoảng cách giưa hai đường thẳng AB và CD nhỏ hơn 4a.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Capture  Gọi H là hình chiếu của A trên mặt phẳng ABCD,IE, lần lượt là hình chiếu của H trên CD và AB . K là hình chiếu của H trên AE. Khi đó A’B’C’D;ABCD = A’IH = 600 img2  img3  img4  Đặt EI = x ,0 < x < 4a , ta có KH = d H,A’B = img5  Mặt khác img6  Suy raimg7 . Vậy img8   

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.