Cho khai triển img1. Hệ số của số hạng chứa img2 trong khai triển bằng :         

A.

img1.

B.

1.

C.

img1.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Cách 1: Ta có img1. Hệ số của số hạng chứa img2 ứng với img3. Do đó hệ số cần tìm là img4. Cách 2: Ta có img5 img6. Mà img7 img8img9. Do đó hệ số cần tìm là img10. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...