Cho khối lăng trụ tam giác img1 có thể tích V. Trên đáy img2 lấy điểm M bất kỳ. Thể tích khối chóp img3 tính theo V bằng .  

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 Ta có: img1.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.