Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, img1. Gọi M là trung điểm AC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BM và A’C là:         

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 C:\Users\QUANGT~1\AppData\Local\Temp\SNAGHTML298a283.PNG

- Phương pháp Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau img1, ta có thể tiến hành theo một trong các cách dưới đây :

+ Cách 1 : Dựa vào định nghĩa ( Xác định đường vuông góc chung ) . Cách này thường được tiến hành khi ta biết được hai đường thẳng img3vuông góc với nhau . Khi đó ta làm như sau :

Bước 1 : Xác định một mặt phẳng (P) chứa img4 vuông góc với đường thẳng img5. Tức là đường thẳng img6vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (P) , trong đó có đường thẳng img7.

Bước 2 : Tìm giao điểm I của đường thẳng img8 với mặt phẳng (P) . Từ I kẻ IH vuông góc với img9, với img10. Khi đó IH là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng img11

Bước 3 : Tính độ dài đoạn thẳng IH . Ta thường vận dụng hệ thức lượng tam giác và tam giác đồng dạng ; định lý Pitagor để tính độ dài đoạn IH .

+ Cách 2 : Dựa vào khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song .

+ Cách 3: dùng phương pháp tọa độ trong không gian - Cách giải : Gọi N là trung điểm của AA’ img12 

Giả sử img13

img14

img15 

img16 

img17   .

Vậy đáp án đúng là: B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...