Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. E là trung điểm của B’C’, CB’ cắt BE tại M. Tính thể tích img1 của khối tứ diện ABCM biết AB = img2, AA’ = img3.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Capture  Kẻ MH vuông góc với BC ta có MH ⊥ (ABC) .  Theo định lý Talet img2  . Tam giác ABC vuông cân tại A nênimg3 vậyimg4    

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.