Cho mạch điện như hình vẽ, gồm hai

nguồn có suất điện động và điện trở             

trong lần lượt là:

= 12 V, r = 1 Ω; ' = 6 V, r' = 0,5 Ω

R1 = R2 = 10 Ω.

Thay R1 bằng một điện trở R’1 = 5 Ω.

Thay R2 bằng một điện trở Rx khác sao

cho không có dòng điện đi qua nguồn '.

Tính R?

 

A.

Rx = 1,11 Ω.

B.

Rx = 1,25 Ω.

C.

Rx = 1,50 Ω.

D.

Rx = 1,65 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Rx = 1,25 Ω.

Để không có dòng điện qua nguồn ', ta phải có I’ = 0. Gọi R’AB = R’n là giá trị mới của điện trở tương đương của R1 và Rx ở mạch ngoài, và IC là cường độ dòng điện ở mạch chính chúng ta có:

UAB = Un = IC . R’AB - rI = - rIC = '                        (1)

Thay giá trị của , r, ' vào (1):

IC . R’AB = 12 - IC = 6 IC = 12 - 6 = 6 A.                         (2)

R'AB = = 1 Ω                                                     (3)                   

Các điện trở R’1 và Rx mắc song song, do đó:

                                                      (4)

Thay giá trị của R/AB và R/1 vào (4):

Rx = 1,25 Ω.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.