Cho phương trình img1 Tổng tất cả các nghiệm của phương trình là:                 

A.

 img1 .

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt img1 (img2), khi đó phương trình đã cho tương đương với img3  Vậy tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng img4   

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.