Cho quá trình : NO3- + 3e + 4H+ NO + 2H2O Đây là quá trình :

A. oxi hóa.
B. khử.
C. nhận proton.
D. tự oxi hóa – khử.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 4 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...