Cho số nguyên dương img1 thỏa mãn đẳng thức sau: img2. Khẳng định nào sau đây đúng?  

A.

img1.

B.

img1 là một số chia hết cho 5.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D img1 img2. ĐK: img3. img4. img5. img6. img7. Vậy img8.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.