Cho tứ diện ABCD và 3 điểm E, F, G lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CD mà không trùng với các đỉnh. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (EFG) là:

A.

Một đoạn thẳng

B.

Một tam giác

C.

Một hình thang

D.

Một ngũ giác

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Một tam giác

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.