Cho tứ diện đều img1có độ dài các cạnh đều bằng img2. Tính số đo của góc hợp bởi đường thẳng img3 và mặt phẳng img4.

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1Phân tích: Gọi img2là hình chiếu của img3xuống mặt phẳng img4. Gọi img5là trung điểm của img6. Ta có img7 img8. Vậy img9 là tâm của tam giác img10img11 Tính : img12img13img14

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.