Chức năng quan trọng nhất của lá là:

A.

Thoát hơi nước và trao đổi khí

B.

Hô hấp và quang hợp

C.

Thoát hơi nước và quang hợp

D.

Hô hấp và vận chuyển chất dinh dưỡng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Chức năng quan trọng nhất của lá là thoát hơi nước và quang hợp vì lá nhận được ánh sáng mới thực hiện được chức năng này.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.