Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img1 để hàm số img2 có img3 điểm cực trị.

A.

11

B.

15

C.

6

D.

8

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Hàm số img1 có img2 điểm cực trị khi hàm số img3 có hai điểm cực trị có hoành độ dương img4phương trình img5 có hai nghiệm dương phân biệt. Điều kiện: img6. Vì img7 nguyên nên có img8 giá trị img9 thỏa yêu cầu bài toán.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.