Cơ sở giải thích cho tỉ lệ phân hóa đực : cái xấp xỉ nhau ở mỗi loài là do:  

A.

A. Khả năng thụ tinh của giao tử đực và giao tử cái ngang nhau

B.

B. Số lượng cặp giới tính XX và cặp giới tính XY trong tế bào bằng nhau

C.

C. Một giới tạo một loại giao tử, giới còn lại tạo 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau

D.

Tỉ lệ sống sót của hợp tử giới đực và hợp tử giới cái ngang nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xét về NST giới tính: Giới đồng giao tử chỉ cho 1 loại giao tử, giới dị giao tử cho 2 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau , tương ứng với kiểu hình đực cái => do đó tỷ lệ đực/cái ≈ 1:1. Chọn C.   

Vậy đáp án đúng là C 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.