Công dân kiến nghị với đại biểu quốc hội là nội dung quyền nào?

A.Quyền khiếu nại.
B.Tự do hội họp.
C.Tự do ngôn luận.
D.Tham gia quản lý nhà nước xã hội.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.