Cuộc đấu tranh đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A.

công hội được thành lập ở Sài Gòn - Chợ lớn (1920).

B.

cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở cảng Sài Gòn (8-1925).

C.

công nhân viên chức Bắc Kì đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương (1922).

D.

cuộc bãi công của công nhân nhà máy rượu Hà Nội (1924).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.