Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60 (V). Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là:

A.

 80 V.

B.

40 V.

C.

 img1 V.

D.

img1 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Đoạn nối tiếp RL thì điện áp trên điện trở luôn vuông pha với điện áp trên cuộn dây img1 

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.