Đây là 3 thành phố thuộc vành đai công nghệ cao ở miền Nam và Tây Nam.

A.

Lơ Havrơ, Lin-lơ, Năng-xi.

B.

Đi-giông, Li-ông, Mác-xây.  

C.

Pa-ri, Năng-xi, Mác-xây.

D.

Nisơ, Mác-xây, Tu-lu-dơ

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đi-giông, Li-ông, Mác-xây.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.