Địa điểm nào sau đây có mùa đông tương đối ấm, mùa hạ nóng, mưa vào thu – đông?

A.

Lạng Sơn.

B.

Huế.

C.

Hà Nội.

D.

TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Địa điểm có mùa đông tương đối ấm, mùa hạ nóng, mưa vào thu – đông là Huế ( Huế đón gió Đông Bắc qua biển nên mưa nhiều vào Thu Đông.  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.