Điện phân có màng ngăn hỗn hợp gồm a (mol) NaCl và b (mol) HNO3 sau một thời gian xác định ta thấy dung dịch thu được sau điện phân làm quỳ tím hoá xanh. Điều đó chứng tỏ:

A.

a > b.

B.

a < b.

C.

b > 2a.

D.

b < 2a.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

a > b.

2NaCl + 2HNO3 2NaNO3 + Cl2↑ + H2↑     (1)

Dung dịch sau khi điện phân làm quỳ tím hóa xanh chứng tỏ khi phản ứng (1) kết thúc NaCl còn dư tiếp tục bị điện phân tạo ra dung dịch có môi trường kiềm.

2NaCl + 2H2 2NaOH + Cl2↑ + H2

nNaCl  a > b.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.