Điều kiện của tham số m để đường thẳng img1cắt đồ thị hàm số img2 tại ba điểm phân biệt là:  

A.

 img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Điều kiện của tham số m để đường thẳng img1cắt đồ thị hàm số img2 tại ba điểm phân biệt là:   Pt hđgđ: img3.

Để (C) và (d) cắt nhau tại ba điểm phân biệt khi: img4   .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.