Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên:

A.

Khí hậu có bốn mùa rõ rệt.        

B.

Có nền nhiệt độ cao.

C.

Chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.        

D.

Có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở nửa cầu Bắc, nên: Có nền nhiệt độ cao.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...