Đồ thị hình bên là của hàm số. img1   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Dựa vào đồ thị của hàm số ta có hệ số img1 và hàm số có 2 điểm cực trị là img2img3. Suy ra đồ thị trên là đồ thị của hàm số img4.

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.