Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

A.

Có thể đưa trực tiếp qua môi trường

B.

 Có thể tự do chuyên chở chất thải từ nơi này đến nơi khác

C.

Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

D.

Chôn vào đất

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.