Dùng một hạt α có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân img1 đang đứng yên gây ra phản ứng: img2. Phản ứng này thu năng lượng là 1,2 MeV. Hạt nơtron bay ra theo phương vuông góc với phương bay tới của hạt α. Coi khối lượng của các hạt nhân bằng số khối (tính theo đơn vị u). Hạt img3 bay theo phương hợp với phương bay tới của hạt α một góc xấp xỉ bằng:         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 Đáp án D Lời giải: dùng giản đồ vectơ. Có img2                (1) Mặt khác theo giản đồ, ta có img3        (2) Từ (1) và (2) suy ra img4img5 Gọi góc giữa hạt P và hạt α là φ, ta có: img6. Gần với giá trị 300 nhất  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.