Em hãy chọn tên chữ theo thứ tự đúng của các chữ sau : r, s, th, tr

A.

E-rờ, ét-sì, tê hát, tê e-rờ

B.

Ét-sì, tê hát, tê e-rờ, e-rờ

C.

Tê hát, tê e-rờ, e-rờ, ét-sì

D.

E-rờ, ét-sì, ê e-rờ, tê hát

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.