Em hãy chọn từ ngữ thích hợp điền lần lượt vào chỗ chấm đề hoàn thành đoạn văn trong bài dưới đây :
Có những cây mùa nào cũng đẹp như cây bàng. Mùa xuân, lá mới nảy trông như những …(1)… . Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang …(2)…, lúc ấy là mùa thu. Sang đến những ngày …(3)…, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Những lá bàng mùa đông …(4)…, tôi có thể nhìn cả ngày không chán.

A.

ngọn lửa xanh

B.

màu lục

C.

cuối đông

D.

đỏ như đồng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.