Ghép các phản ứng phù hợp:

A.

1 -b; 2-a; 3-d; 4-c.

B.

1-b; 2-a; 3-d; 4-e.

C.

1-c; 2-a; 3-e; 4-c.

D.

1-b; 2-a; 3-c; 4-d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 -b; 2-a; 3-d; 4-c.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.