Giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 là ?         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

– Phương pháp Tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của hàm số trên đoạn [a;b] + Tính y’, tìm các nghiệm img1… thuộc [a;b] của phương trình img2 + Tính img3 + So sánh các giá trị vừa tính, giá trị lớn nhất trong các giá trị đó chính là GTLN của hàm số trên [a;b], giá trị nhỏ nhất trong các giá trị đó chính là GTNN của hàm số trên [a;b] – Cách giải Với img4, ta có: img5  img6  img7   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.