Giả sử hàm số img1 liên tục, nhận giá trị dương trên khoảng img2 và có img3, img4. Mệnh đề nào sau đây đúng?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1img2img3 img4. Có img5 nên img6img7. Suy ra img8 Nên img9. Nhận xét: Có thể thay bằng phương pháp         img10.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.