Gọi A, B là các giao điểm của đồ thị hàm số $y=\frac{2x+1}{x-3}$ và đường thẳng =7x- 19 . Độ dài của đoạn thẳng AB là:

A.

4

B.

$\sqrt{13}$

C.

$10\sqrt{2}$

D.

$2\sqrt{5}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:C. $10\sqrt{2}$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.