Gọi img1là tập hợp các số nguyên là bội số của img2. Sự liên hệ giữa img3img4 sao cho img6là:

A.

img1 là bội số của img2.

B.

img1 là bội số của img2.

C.

img1, img2 nguyên tố cùng nhau.

D.

img1, img2 đều là số nguyên tố.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1 là tập hợp các số nguyên là bội số của img2 img3img4img5  Vậy img6 là bội số của img7. *Ví dụ:img8, img9. Do img10là bội của img11 nênimg12.

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.