Hiện tượng điện phân không ứng dụng để

A.

Đúc điện.

B.

Mạ điện.        

C.

Sơn tĩnh điện.

D.

Luyện nhôm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Vì sơn tính điện dựa trên hiện tượng hút nhau của các hạt tích điện trái dấu. 

Chọn đáp án C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Dòng diện trong chất điện phân - Vật Lý 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.