Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?

A.

Tần số của sóng.

B.

 Tốc độ truyền sóng.

C.

Bước sóng.

D.

 Biên độ của sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường kia thì tần số của sóng luôn không đổi

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.