Khi nhúng một lá nhôm vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội không thấy có hiện tượng gì. Nếu lấy lá nhôm ra và cho vào dung dịch HCl thì có hiện tượng gì xảy ra?

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Lá nhôm tan dần và dung dịch có sủi bọt khí không màu, không mùi, thoát ra.

C.

Lá nhôm tan dần, dung dịch có sủi bọt khí mùi sốc thoát ra.

D.

Lá nhôm tan, tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Không có hiện tượng gì.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...